HỌA THƠ BLOG...

   Qua chơi thăm nhà Hải Sa tình cờ gặp học trò trường thuốc (B.s.TẢN) chuyện vui mà thành thơ xướng - đối đọc lên cùng thấy ấm lòng bởi tình bạn Blog vô cùng trong veo tinh khiết giúp nhau xả stretss theo kiểu định bệnh của bác sĩ. Tập làm thơ và có thơ xướng họa với nhau âu đó cũng là một nét văn hóa ứng xử văn hóa blog cần lắm cho tình người tình đời cần lắm cho nhau ....Bài gởi bs.Tản(học trò trường thuốc):


Gặp bác bên nhà chị Hải Sa
Cứ tuởng rằng thơ phú gọi là
Cái điệu học trò xin biết lỗi
Cũng đáng ậm ừ để bỏ qua


Sang đây mới biết là không thế
Bác sĩ đùa vui em út mà
Bái tổ cái nghề thơ với thuốc
Rứa ra niêm luật khó ri a?


Bài họa:


Học
làm thơ phú để vui
Trò kém Thầy chê mặt méo sa
Kính cẩn nâng niu từng nét bút
Chào mời trân trọng Cao nhân qua
Tiếng ca nhịp xướng vang văng vẳng
Đàn cất âm giai mướt mượt
Ta với Trần huynh giao kết bạn
hương ngút khói chứng dùm a

Lavar

http://davidaladashvili.com/auto-insurance-in-us-virgin-islands.html http://bethsanchez.net/aarp-discount-at-enterprise-car-rental.html http://damestudio.com/college-student-car-insurance-out-of-state.html http://envyoftheworld.com/insurance-compare-websites.html http://envyoftheworld.com/states-with-expensive-car-insurance.html http://envyoftheworld.com/rsl-insurance.html

Jacki

http://oshkoshrunningclub.com/local-car-insurances.html http://foxtransportationinc.com/bas-air-force.html http://londonnenrique.com/indiana-farmers-mutual-insurance-company.html http://oshkoshrunningclub.com/how-to-reduce-auto-insurance-premiums.html http://jaredclemmensen.com/laporte-insurance.html http://dartmouthsae.com/car-accident-akron-ohio.html

Jayde

http://100percentcafe.com/the-marketplace-dental-insurance.html http://perhai.com/cheap-car-insurance-with-no-money-down.html http://gezgebuehren.com/tips-on-how-to-get-cheap-car-insurance.html http://justinsclub.com/a-plan-insurance-oxford.html http://100percentcafe.com/ppo-or-hmo-insurance.html http://perhai.com/a-plan-car-insurance-basingstoke.html http://perhai.com/who-has-the-cheapest-car-insurance-in-north-carolina.html http://perhai.com/auto-insurance-in-wilmington-nc.html

Audel

same time same time cheap car insurance michigan minimum surgery fees cheap auto insurance means transporting road auto insurance quotes literally

Xaria

http://xoxvictoria.com/is-third-party-insurance-compulsory.html http://xoxvictoria.com/dollar-general-health-insurance.html http://xoxvictoria.com/automobile-insurance-companies-ratings.html http://xoxvictoria.com/auto-insurance-edwardsville-il.html http://steampoweredmonkey.com/free-insurance.html http://atlgentlechiro.com/inspection-sticker-pa.html http://camilaortiz.com/coles-car-insurance-team-member-discount.html