ĐỒNG TIỀN CỦA MẸ

 

Đồng tiền của Mẹ.

Rét  lạnh cắt da cứa thịt

Gió mưa cóng buốt thân già

Mẹ vẫn lội bùn cấy từng dẽ mạ

Nỗi cơ hàn Tết đến chưa qua...

Những cánh đồng hun hút triền xa

Hun hút dại tê bàn chân lặn lội

Đồng tiền mẹ làm: còng lưng mỏi gối

Chợt sáng Xuân nay

                        Con

                             nước mắt tràn...

Cho cả một đời

Mẹ

      Lắm lo toan

Như con Tằm nhã tơ  rút ruột

Mẹ làm những đồng tiền thanh sạch

nuôi chúng con ăn học

tần tảo tháng năm

Đồng tiền mẹ cho từ những nhọc nhằn

 Con hiểu sự "thắt lựng buộc bụng"

Là từng giọt mồ hôi mặn chát da mồi

Để đi suốt một đời người

Chiến tranh đạn bom hoà bình cuộc sống...

 vẫn là mẹ thôi tháng năm làm lụng

Niềm vui Mẹ lặn vào con

Mẹ ơi!

Tết đến thật rồi!
                         29/1/2011

Becky

I'm so glad I found

I'm so glad I found my sootuiln online.

Benon

Now I know who the b

Now I know who the brainy one is, I'll keep lokonig for your posts.