DẠ HỘI MỒNG TÁM THÁNG BA

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

NGẪU HỨNG

Kể ra mồng 8 tháng 3

Cũng là cái dịp để ta nịnh bà

Bình thường cơm nước rót trà

Đón con giặt giũ kêu ca cái gì

mẹ mi theo số tử vi

phải 80 tuổi mới đi ra ngoài

thế nên không nói đôi hai

làm thân con gái phải cai chuyện đời

Thiên hạ có rủ đi chơi

bạn đi mình bận đang phơi áo quần

Hoặc giả có chút phân vân

thôi! mai mình điện chơi lần cho luôn

...

Nay ngồi rảnh việc mới "buôn"

té ra phụ nữ hay buồn kêu ca

Hôm nay mồng 8 tháng 3

Trước là xin lỗi sau là biết ơn!!!

                          Nguyễn Xuân Vũ

      Như rứa thì...hảy vui lên cùng các chị nha:

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

     

              

                         

Daysia

make make cheapest car insurance should consider underwriters insurance quotes car process whatever discount insurance auto insurance quote profile only georgia auto insurance must policy recently auto insurance such higher car insurance healthcare plan

Bubbie

That's the That's the thninkig of a creative mind

Midge

I'm impressed! You'v

I'm impressed! You've managed the almost impiesobls.