CHÙM ẢNH: CÙNG CON GÁI ĐI CHƠI DỊP NGHỈ LỂ (tiếp theo)

THĂM HUẾ.

alt

     Đến Gia Hội thắp hương trên bàn thờ Huy.

           alt

          Suy tư bên vườn hoa Huế

         alt

            alt

     alt

      alt

      alt

    alt

    alt

                alt

alt

         Hẹn ngày trở lại ...

Latisha

How could any of thi

How could any of this be better stated? It co'ntlud.

Laneta

Wanted to drop a rem

Wanted to drop a remark and let you know your Rss feed isnt futnoicning today. I tried adding it to my Yahoo reader account but got absolutely nothing.