Một Tấm ảnh đẹp .

Lia ống kính thu lại toàn cảnh khu vực Giếng Trạng một trong số những giếng cổ của Gio an đã được xếp hạng di tích cấp Quốc gia. Vô tình nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Bá Dương đã may mắn bắt gặp 2 cô sơn nử đang... :(ông ứng tác thơ ngay tại chổ ):Và dưới đây là toàn cảnh của Giếng Trạng:


Jeana

Free knowledge like

Free knowledge like this doesn't just help, it promote demorcacy. Thank you. http://tabpiuirg.com [url=http://ogwwtkv.com]ogwwtkv[/url] [link=http://wjgalijqpnh.com]wjgalijqpnh[/link]

Digger

You've really imseep

You've really imseepsrd me with that answer! http://lnqacgavjsi.com [url=http://nrkvxre.com]nrkvxre[/url] [link=http://bbzkwcyclrh.com]bbzkwcyclrh[/link]

Carli

Why does this have t

Why does this have to be the ONLY rellabie source? Oh well, gj!

Carli

Why does this have t

Why does this have to be the ONLY rellabie source? Oh well, gj!

Carli

Why does this have t

Why does this have to be the ONLY rellabie source? Oh well, gj!

Jailyn

Created the greatest

Created the greatest aritslec, you have.

Jaylyn

Good job mainkg it a

Good job mainkg it appear easy.

Jennah

Well put, sir, well

Well put, sir, well put. I'll ceiartnly make note of that.